Advokatfirmaet er etableret på adressen Østergade 13, 1., 6500 Vojens.

Advokatfirmaet kan kontaktes på telefon 74 56 86 22, mobil 51 52 00 32 og mail gd@advokatdrews.dk

Advokatfirmaet er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed, cvr. nr. 33 29 13 45, ejet af advokat Gert Drews.

Advokat Gert Drews er beskikket af Justisministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet og advokat Gert Drews er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af DREWS Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet samarbejder som hovedregel ikke med andre om ydelse af bistand. Skulle dette konkret og undtagelsesvist blive nødvendigt, sker det efter forudgående aftale med klienten, der efter anmodning vil få oplysninger om de foranstaltninger, som firmaet har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokat Gert Drews er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundet hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

En forbruger kan indbringe en tvist med advokatfirmaet for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon 33 96 97 98, mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Nyheder
23. februar 2015
Ny lejelov