Gert Drews
Advokat (H)

Cand.jur. Københavns Universitet 1985

Advokat 1988
Møderet for Landsret 1988
Møderet for Højesteret 1993

Faglig profil:

Procedure (rets- og voldgiftssager)
Gældssanering
Insolvensret
Grønlandske retsforhold
Testamenter, handler og generel privatrådgivning 
Erhvervsrådgivning

 

Hverv:

Skifteretsmedhjælper i gældssaneringssager
Censor ved retssagsprøven for advokater

 

Udgivelser:

Gældssanering, Juristforbundets forlag
Diverse juridiske artikler, blandt andet:
UfR 1988B.383, Personskade ved kørsel med sprituspåvirket fører
UfR 1995B.354, Rentefradragsret efter gældssanering
UfR 2010B.87, Gældssanering - iværksættere, folkepensionister, rentefradragsret

 

Undervisning:

Underviser på kurser om gældssanering
Tidligere undervist forsvarere i Grønland

 

Medlem af:

Advokatsamfundet
Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Gert Drews
Nyheder
23. februar 2015
Ny lejelov